Μεταλλικός ακροδέκτης πρεσσαριστός για 2 mm σε συσκευασία 32 τεμαχίων